Sıkça Sorulan Sorular

Bir marka, isim, kurum, kuruluş, değil, genel bir değer olmayı; değerler bütünü oluşturarak sektöre faydalı işler yapmayı ve sürekli kendini geliştirip tamamlayan, sistemler bütününü oluşturmayı.


Gayrimenkul sektörü ile ilgilenmek, yapabilmek, başarmak, ilerlemek ve geliştirmek için birden çok alan vardır, bunları başlıca sıralarsak;


– Reklam:

İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna ederek; belirli bir düşünceye yöneltmek ve dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamaktır.


– Tanıtım:

Bir şeyi geniş kitlelere tanıtmak için; doğru tercihleri bulmak, geliştirmek, araştırmak, beğendirmek, bilgilendirmek ve böylece o şeyin sürümünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların tümü.


– Pazarlama:

Hangi şeylerin veya hizmetlerin, insanların ilgisini çekeceğini tayin ve tahmin etmeleri ile; iletişim, işletme, ürün, hizmet idaresi gibi geliştirmeler için stratejileri belirleme sürecidir.


– Danışmanlık:

Emlak, yönetim, eğitim, muhasebe, hukuk, yasal uyumluluk, insan kaynakları, pazarlama, tanıtım, reklam, gibi belirli alanlarda; yatırım, teşvik, yönlendirme, strateji belirlemeler ile uzman tavsiyesi veren bir profesyoneldir, finans, sağlık, mühendislik, bilim gibi diğer birçok uzmanlık alanından herhangi biridir.


– Psikoloji:

Davranışı ve insan zihnini inceleyen bilimdir; bilinçli ve bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşüncenin incelemesini içerir, çok kapsamlı bilimsel bir alandır.


– Sosyoloji:
Toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.

– Kişisel Gelişim:

Rutin dışında kişinin, bilinçli olarak yaptığı, kendisini daha iyiye götürmek için gerçekleştirdiği pozitif çabalar bütünüdür. Aynı zamanda kişisel gelişim ömür boyu öğrenme demektir.


– Sosyal Medya:

Tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca sosyal medya; kişilerin İnternet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.


– İnternet:

Dünya kapsamında birçok bilgisayar sistemini TCP/IP protokolü ile birbirine bağlayan ve gittikçe büyüyen bir iletişim ağıdır.


– Fotoğrafçılık:

Kamera, lens ve ışık kullanarak, gözle görebildiğimiz cisim ve şekilleri, film ya da dijital ortam üzerine kaydederek görüntü oluşturma işidir. İşlevsel uygulamaları nedeniyle bir zanaat olduğu gibi, estetik yönüyle bir sanat olarak kabul edilir.


– Video ve Montaj:

Programlar ile uzman kişilerce düzenlemesidir; video klip, müzik videosu, fragman, reklam filmi, video reklamları ve video denemeleri de dahil olmak üzere tüm video bilgileri yaptırmak ve sunmak için kullanılır.


– Drone Çekimi:

Yüksek irtifalarda, belirli açılardan çekilen; yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçları için Drone adı verilen hava araçları ve ona gimbal- stabilizer taşıyıcılar ile bağlanan kamera ve lens gibi aksesuarlar ile havadan çekim işlemine denir.


Yukarıda saydığımız veya çok uzatmamak için sayamadığımız; genel, birbiri ile bağlantısız ama bağlanınca kendi içinde yakın ve benzer kavramları oluşturan, kendi bünyesinde belirli veya tek alandan faydalanmak yerine, hepsini birleştirip kavramakta ve birbirini tamamlar döngüler oluşturarak çalışmaktayız. Sizlere daha iyi, daha doğru ve daha hızlı hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Kelime olarak birçok anlama gelmektedir, özet olarak; bir işte uzmanlaşmış, o işte en üst mertebeye gelmiş, başlıca bir mevzuyu takip eden, önemli, asıl, usta, uzman, büyük, başlıca, deneyimli, daha önemli, birincil disiplin, esas dal, ana, gibi anlamlara gelmektedir.


Major kelimesi ile pek çok kaynakta ve dilde, farklı anlamlarda karşılaşmak mümkündür. Bu kelime sözlüklerde genel anlam olarak 3 farklı şekilde gösterilmektedir. Cümle içerisinde farklı anlamlar çıkarmasına örnekler olarak sıfat, isim veya felsefe olarak kullanılabilir.


– Büyük ve Önemli;

Major kelimesi sıfat hali ile cümle içerisinde büyük ve önemli anlamında kullanılabilir.


– Bir Makam;

Bir büyüme, yüksek mertebe veya bir aralığın oluşma biçimi. Major kelimesi bu anlamda isim olarak kullanıla bilinir.


– Büyük Önerme;

Majör kelimesi felsefe alanında bu anlamda kullanılabilir.

Major Emlak Giriş Paneli


Üst Kısım:

Hedeflere ve göğe doğru yükselen 4 temel faktörü kapsayan “Gökdelen” simgesi kullanılmıştır. Renk olarak mavi tercih edilmiştir. Bu renk huzurun, barışın rengidir, güven verici ve sakinleştirici etkisi vardır, sonsuzluğu ve özgürlüğü ifade eder.

4 Faktör Nedir ?
– Sevgi,
– Güven,
– Disiplin,
– Devamlılık,

Orta Kısım:
4 Temel faktör ile iç içe geçmiş iki çatının birleşimi; yukarı yönlü ilerlemeyi ve büyümeyi, hedeflere bağlılığı simgeleyerek, “M” harfini oluşturması, “Major” kelimesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Renk olarak kırmızı kullanılmıştır. Bu renk, sıcaklığı, ateşi, aşkı, samimiyeti, gücü, heyecanı ve tutkuyu temsil etmektedir.

Alt Kısım:
Major kelimesi kullanılarak, altı kırmızı ile çizilmiş, öne çıkarılmış ve ne iş yaptığının açıklandığı alandır. Renk olarak lacivert seçilmiştir. Bu renk kozmik renk olarak bilinir, lacivert rengi, otoriteyi temsil eder, aynı zamanda resmiyetin rengidir, bir diğer anlamı ise sonsuzluğu simgelemesidir.

Bazı sektörler olarak karşımıza çıkan; müşteriler ve danışmanlar için gerekli lazım olan tüm genel kavramları, tek bir yerde birleştirilerek birbirine uyumlu hale getirip, işler bir şekilde çalıştırılarak hedefe odaklı doğru stratejiler üretilmesinin sağlandığı sistemler bütününü oluşturmasıdır.


Genel kavramlar ve sistemler bütününü tek bir bünye de toplayıp, işler halde çalışır bir mekanizma oluşturarak vazgeçilmez bir döngü üreten, sistemin sabit değil esnek olarak ve sürekli kendini geliştirmesini sağlayan genel bir bütündür.

Yeni teknolojilerin, sistemlerin, psikoloji ve reklam ile birleştirildiği; tüm kavramların birbiri ile ayrı ayrı değil, tek bir beden gibi birlikte çalıştırıldığı, tek vücut olmuş bir sistemde konumlanmaktayız.

Buna örnek olarak; beyin ve kalp ikilisinin, bir bedende ruh ile birleşerek bir canlıyı ve hayatı oluşturmasını gösterebiliriz.


Bizim yaptığımız şey de tam olarak buna benzemektedir, yaşayan bir sistemi oluşturmak için birbirinden ayrı çalışan alanların tek bir bedende birleştirilmesi ve bütün bir vücut gibi çalışması gerekmektedir, bizim tam da konumlandığımız alan işte burasıdır.

Ekibimiz; iletişimi kuvvetli, girişken, alanında uzman, profesyonel ama bilmenin yanı sıra öğrenmenin sonsuz bir gelişim olduğunun farkında olanlardır.


Gelişen tüm olanaklara ve alanlara hızlıca adapte olabilen, kendini yeniliğe ve öğrenime sürekli açık tutan, gelişimi bir kazançtan öte bir değer olarak görenlerdir.


Kendini belirli alanlarda yetiştirmiş ve o alanlarda çalışmış uzmanlaşmış ama bunun yeterli olmadığının farkına varmış, gelişimi ve öğrenmeyi amaç edinmiş, kendini sürekli geliştirmeyi bir hayat felsefesi olarak hissedenlerdir.


Onlar içlerindeki insanı, çocuğu, öğrenciyi, kalbi, ruhu öldürmemiş, değerleri olanlardır, beynini doğru konumlandırmış tek veya ekip olarak, bir bütün halde çalışabilenlerdir


Alanında uzman ama ben oldum tamamım artık demeyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen profesyonellerdir.


Onların her biri kendi başlarına birer süper kahramandır ama birleştiklerinde ise, birer Major Avengers Team olmaktadırlar.

Daha Fazlasını Sormak İçin

Copyright © 1987 - 2022 - MAJOR GRUP